Prawo administracyjne

  • sporządzanie wniosków o udzielenie zezwoleń lub koncesji,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.