Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie. Jego wysokość jest pochodną czynników takich jak poziom skomplikowania sprawy, ilość czasu, który jest potrzebny do jej rozwiązania, wymagana wiedza specjalistyczna, itp.

 

Proponowane modele rozliczeń:

  • stały ryczałt - wynagrodzenie ustalane z góry,
  • stawka godzinowa – wynagrodzenie zależne od ilości poświęconego czasu,
  • ryczałt z premią za wynik – wynagrodzenie ustalone z góry powiększone o premię za wynik (premia wypłacana tylko w przypadku sukcesu).

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Kancelarii celem ustalenia szczegółów.