Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Stała i doraźna obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, poparta wieloletnim doświadczeniem, obejmująca:

 • zakładanie spółdzielni, a także ich podział;
 • udział w posiedzeniach organów spółdzielni i wspólnot;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie i wspólnoty,
 • sporządzanie opinii prawnych umów
 • opracowywanie projektów statutów, regulaminów, uchwał organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • tworzenie wewnętrznych aktów oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni;
 • windykacja zaległych zobowiązań wobec spółdzielni;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do spółdzielni;
 • postepowania eksmisyjne;
 • dochodzenie odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego;
 • zastępstwo procesowe.


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią

formularz kontaktowy