Prawo cywilne i prawo spadkowe

Doradztwo z zakresu prawa cywilnego oraz reprezentacja osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym:

 • sprawy spadkowe,
 • sprawa o zapłatę,
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych,
 • powództwo windykacyjne i negatoryjne,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • eksmisja,
 • odszkodowania,
 • prowadzenie sporów związanych z roszczeniami wynikającymi z umów o roboty budowlane.


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią

formularz kontaktowy